Nieuw type politicus

Christiaan Weijts schreef in zijn laatste column over de ”vissenkomcommotie” die de Partij voor de Dieren volgens hem heeft veroorzaakt (nrc.next, 7 februari). Maar is het inderdaad ”extreem” om een productiedier stro te gunnen? Is het ”aandachttrekkerij” om ruimte te vragen voor de miljoenen dieren in de veehouderij die hun poten niet kunnen strekken? Is het ”camerageil” om te eisen dat biggen verdoofd worden als zij gecastreerd worden? En ”ondemocratisch” om als partij gebruik te maken van het recht om moties in te dienen? Dierenvrienden zaten op het puntje van hun stoel om tijdens het dierenwelzijnsdebat (op 4 februari) te horen hoe geweldig de veertig moties van de Partij voor de Dieren klonken. Marianne Thieme is een nieuw type politicus: beleefd, glimlachend, rustig, maar compromisloos.