Ministeries steken 60 mln euro in sport derde wereld

Minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Jet Bussemaker (Sport) stellen voor de periode van 2008 tot en met 2011 zestig miljoen euro beschikbaar voor sportprojecten in ontwikkelingslanden. De atlete Lornah Kiplagat is in verband daarmee tot sportambassadeur benoemd. Dat maakten beide bewindslieden vanochtend bekend bij de presentatie van hun gezamenlijke beleidsnotitie over sport en ontwikkelingssamenwerking.

Koenders en Bussemaker stellen in de notitie dat de maatschappelijke betekenis van sport dusdanig is toegenomen dat het een grotere rol moet gaan spelen bij het bereiken van ontwikkelingsdoelen. Zij komen tevens tegemoet aan een oproep van de Verenigde Naties sport nadrukkelijker in het ontwikkelingsbeleid te betrekken, omdat het kan bijdragen aan het bevorderen van gezondheid, onderwijs en zelfs vrede. De bewindslieden willen sport inzetten bij projecten voor armoedebestrijdin en vredesopbouw.

De minister en de staatssecretaris nemen zich voor bekende topsporters in te schakelen om projecten te stimuleren. Daarbij zien zij een speciale rol weggelegd voor Kiplagat, de Keniaanse langeafstandsloper die sinds 2004 de Nederlandse nationaliteit heeft. Als ambassadeur zal zij ontwikkelingsprogramma’s moeten promoten en samen met bewindslieden het Nederlandse beleid voor het voetlicht brengen.

Nederland gaat zich vooral richten op wat in de beleidsnotitie ‘het Zuiden’ wordt genoemd en op de landen waarmee al een bijzondere band bestaat, zoals Suriname en Zuid-Afrika. Om versnippering te voorkomen verlangen de ministeries samenwerking tussen alle instanties. Die laat nu nog te wensen over. Het Netwerk Sport en Ontwikkelingssamenwerking, waarin 35 actieve sport- en ontwikkelingsorganisaties zijn verenigd, gaat een belangrijke rol spelen.

Speciale aandacht krijgen projecten voor jongeren, meisjes en vrouwen en gehandicapten. En de pijlen worden gericht op stedelijke gebieden, omdat het bereik daar het grootst is. Ook denken Koenders en Bussemaker aan activiteiten tijdens grote sporttoernooien. Zij noemen als voorbeeld het WK voetbal, dat in 2010 in Zuid-Afrika plaatsheeft. Zij zien dat evenement als een uitgelezen kans om sport en ontwikkeling onder de aandacht te brengen.

Van de zestig miljoen euro hebben de bewindslieden afzonderlijk zes miljoen euro gereserveerd voor lokale projecten en Nederlandse sportorganisaties die al actief zijn in derdewereldlanden.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Bedrag

In het artikel ‘Ministeries steken 60 mln euro in sport en derde wereld’ (11 februari, pagina 15) is een verkeerd bedrag vermeld. Het gaat om een investering van 16 miljoen euro in sportprojecten in ontwikkelingslanden.