Medestanders op nrc.nl-discussie

De vrijheid om alles te zeggen is begrensd

Ook ik, als autochtone Nederlander en niet-moslim, wil weten waar de Nederlandse politiek staat als het om de moedwillige exploitatie van angst voor en haat jegens moslims gaat. Ik erger mij aan de opstelling van Wilders, maak mij zorgen over Nederland en voel mij er steeds minder thuis. Niet vanwege het groeiend aantal moslims, maar vanwege de teloorgang van democratische kernwaarden als ruimte en respect voor minderheden. Democratie is meer dan vrijheid van meningsuiting. Ik verwacht van onze politici, de premier voorop, dat zij alle kernwaarden van onze democratie bewaken en stelling durven te nemen tegen iedereen die deze met voeten treedt.

Marieke Dawson

Inderdaad, in de Kamer zou stelling genomen moeten worden tegen de haatzaaiende uitspraken van de heer Wilders en vervolgens overgaan tot de orde van de dag.

V. en H. Tielens

Ik ben het hartgrondig met de auteurs eens. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed en moet worden gekoesterd. Kwetsen van anderen heeft niets te maken met vrijheid van meningsuiting.

Natuurlijk hebben ook moslims hun eigen verantwoordelijkheid, zoals ook wij, niet-moslims, die hebben, maar onze politieke leiders zouden wel degelijk meer van zich kunnen laten horen om de discussie in dit land weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Joy Giesberts

Het gaat niet zozeer om de vraag of je kritiek hebt en dan wel/niet stelling moet nemen; het gaat vooral om het draagvlak en de invloed van de uitlatingen van de bedoelde politicus. Het lijkt erop op dat die een gevaar (gaat) opleveren. Het is te gek voor woorden dat de overheid bij de dreiging dat er een filmpje – dat een negatief beeld over de islam zal tonen – gemaakt en vertoond gaat worden, ambassades in het buitenland moet waarschuwen voor eventuele gevolgen voor Nederlanders in het buitenland. Dat geeft de ernst van de zaak aan. De overheid moet de bron aanpakken. Ingrijpen in de vorm van het overwegen van een voorlopige inperking van bepaalde openbare vrijheden van bedoeld politicus ter bescherming van de Nederlandse bevolking – en dat zijn álle inwoners van Nederland, inclusief Nederlanders in het buitenland. Voorts moet de overheid het recht op vrijheid van meningsuiting van één Nederlander afwegen tegen de mogelijke schade die dat voor anderen tot gevolg heeft.

Peter Hofs