Heffingen van waterschappen stijgen licht

Rotterdam, 11 febr. De waterschappen verwachten in 2008 ruim 2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Net als in 2007 is dit een geringe toename, vergeleken met de stijgingen in de periode 1999-2006. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. De begrote opbrengst van de waterschapsomslagen bedraagt 0,8 miljard euro. Dit is 2,4 procent meer dan vorig jaar. Vooral eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen betalen dit jaar meer, 4,9 procent. Ook de heffing voor de inwoners in het waterschapsgebied stijgt (2,7 procent), de zogenoemde opbrengst van de omslag `ingezetenen`. Dit komt voornamelijk door tariefsverhogingen.