Grote olievlek voor kust opgeruimd

Den Helder, 11 febr. De Kustwacht heeft vanochtend voor de kust van Scheveningen een olievlek van ongeveer 9 vierkante kilometer opgeruimd. De olievlek werd gisteren ontdekt. Het is nog onbekend van welk schip de olie afkomstig is. De kustwacht heeft geen met olie besmeurde vogels aangetroffen in het gebied. Het vogelopvangcentrum Fûgelpits in Moddergat (Friesland) heeft dit weekeinde wel in totaal 230 met olie besmeurde vogels opgevangen. Deze vogels zijn slachtoffer van een olievervuiling langs de Duitse Noordzeekust.