De criminele zieke

Het artikel `Grote kans dat deze embryo een crimineel wordt ` van Rinie van Est en Huub Dijstelbloem (nrc.next, 30 januari) raakt aan een aantal belangrijke ontwikkelingen zonder tot de kern van zaak te komen. De auteurs bekommeren zich namelijk nauwelijks over een principieel punt dat volgt uit de preventieve geneeskunde: de `criminalisering` van de ongezonde mens.

Ziek worden wordt vaker als je eigen schuld beschouwd. Het is niet langer een kwestie van pech. Mensen die roken, drinken, ongezond eten en weinig bewegen, hebben een grotere kans op een hartinfarct dan gezonder levende personen. Voor de belangrijkste sterfteoorzaken in Nederland, kanker en hart- en vaatziekten, geldt hetzelfde. Een ongezonde levensstijl vergroot de kans op deze aandoeningen.

De preventieve geneeskunde draagt in toenemende mate bij aan de gedachte dat ziek worden `een keuze` is. Nu is keuzevrijheid nastrevenswaardig, maar het wringt natuurlijk als de maatschappij financieel opdraait voor de `keuze` van een individu. Dan wordt een zieke een `misdadiger` die `steelt` van publieke middelen.

Brieven en opiniestukken sturen o.v.v. naam en woonplaats naar opinext@nrc.nl