Willem Aantjes

In 1979 stelden twee staatscommissies vast dat Willem Aantjes zich niet had aangesloten bij de Waffen-SS, maar bij de Germaanse SS, schrijft Jannetje Koelewijn in haar artikel `Het meisje en de dood` in de Zaterdag Etcetera-bijlage van het NRC Handelsblad van 26 en 27 januari jl.

Voor alle duidelijkheid: Willem Aantjes was gewoon lid van de Waffen-SS. Alleen werden de door de Duitsers in de bezette gebieden gerecruteerde SS-verbanden uit propaganda overwegingen `Die Germanische Legionen der SS` genoemd (zie de uitgave `Hitler's Germanic Legions` van auteurs Philip H. Buss en Andrew Mollo, ISBN 0 354 01110 3), waarbij in Nederland in de wandeling van de Germaanse SS werd gesproken. Het was dus zeker niet zo dat het begrip Germaanse SS stond voor een apart kluppie, dat zich bezighield met oude vrouwtjes helpen oversteken.

Let wel: ik neem het de heer Aantjes geenszins kwalijk dat hij indertijd tot deze stap heeft besloten. Toen koningin Wilhelmina in de meidagen van 1940 deserteerde gaf zij de achtergelaten burgerij in wezen te kennen: ”Weet je wat; zoek het maar uit.” Dat hebben de burgers gedaan.