Werk Tinkebell schiet beoogd doel totaal voorbij

Tinkebell maakt een cruciale denkfout als ze stelt (NRC Handelsblad, 30 januari) dat dierenbeschermingsorganisaties zich schuldig maken aan `blame the messenger`. Immers, niet Tinkebell is de boodschapper als het gaat om het aan de kaak stellen van schendingen van dierenwelzijn, maar juist diezelfde dierenbeschermingsorganisaties. Deze organisaties komen immers altijd in het geweer op het moment dat het welzijn van dieren ernstig wordt geschonden. Of dat nu in de bio-industrie, in bontfokkerijen of in naam van de kunst geschiedt. Hen kan dus bij uitstek geen hypocrisie worden verweten. Dierenbeschermingsorganisaties wijzen juist burgers op hun inconsequente gedrag als het gaat om dieren.

Tinkebells werk schiet kortom zijn beoogd doel totaal voorbij. De enigen die erdoor geprikkeld worden zijn degenen die al voor dieren opkomen (waarvan akte). Als dierenbeschermer, maar tevens als cultuurhistoricus rest mij de constatering dat zij de plank misslaat: juist haar kritiek op dierenbeschermingsorganisaties is een geval van `blame the messenger`.