Rekenonderwijs (7)

In de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw werden de pabo`s overwegend bevolkt door havisten zonder wiskunde in hun pakket. Vermoedelijk hebben velen van hen de pabo verlaten zonder hun onzekerheid / hekel aan / angst voor het werken met getallen te zijn kwijtgeraakt. Dat wil zeggen: deze docenten konden (kunnen) niet spelen met de rekenstof die zij moeten doceren; ze staan niet boeven de stof. Onbewust en onbedoeld infecteren zij hiermee de basisschoolleerlingen en geven ze rekenen het odium van moeilijk, lastig en naar mee. Wie zelf onzeker is over het werken met getallen, brengt dat op zijn/haar leerlingen over.