Rectificatie

Historica Evelien Gans, met wie een interview verscheen in Zaterdag & cetera van 2 februari, is niet 51 jaar, zoals vermeld, maar is geboren in 1951. Zij is 56 jaar.