Pabo`s falen in verzorgen van goed rekenonderwijs

De commissie-Meijerink constateert dat er meer aandacht moet zijn voor taal en rekenen in het onderwijs (NRC Handelsblad, 23 januari). Voor de huidige generatie pabo-studenten komt dit advies te laat, evenals voor de groep die vorig collegejaar nauwelijks onderwezen werd in rekenvaardigheid en een kwalitatief slechte rekentoets voorgeschoteld kreeg. Maar liefst 2.500 studenten zakten voor de toets en kregen een BSA, oftewel een Bindend Studie Advies. Overigens is het woord `Advies` misleidend; het gaat hier om studenten die moeten stoppen. Soms zonder ooit een studie-adviseur te zien.

Docenten moeten uiteraard beschikken over voldoende rekenvaardigheden. Dat deze docenten in spe van hun opleiding verwijderd worden, maar nauwelijks rekenonderwijs kregen, is echter ronduit onrechtvaardig. Hoe moeilijk kan het zijn om twintigers op een fatsoenlijk niveau te brengen? Waarom is niet eerder begonnen met een paar uur extra rekenonderwijs? Geef studenten fatsoenlijk onderwijs met voldoende begeleiding, luidde het advies van de LSVb, geschreven in een brief naar alle instellingen met pabo-onderwijs. Tot onze grote teleurstelling is dit advies in veel gevallen simpelweg genegeerd en heeft ook de landelijke politiek niets gedaan om de problemen in een eerder stadium op te lossen.

In deze tijd, waarin we een drastisch gebrek hebben aan voldoende en gemotiveerde docenten, zullen komende zomer wederom zo`n 2.500 potentiële docenten verwijderd worden van hun opleiding. Niet omdat zij het rekenen niet onder de knie kunnen krijgen, maar omdat instellingen falen in het verzorgen van goed onderwijs in rekenvaardigheid.

    • Lisa Westerveld Voorzitter Lsvb