Overgeleverd aan zijn grootste, allergrootste fan

Toneel Misery, door Kik Productions. Gezien: 7/2 Bellevue, Amsterdam. Tournee t/m 17/5. Inl. 030-2313416, www.kikproductions.nl

Lastig, een thriller op het toneel, vooral als we die thriller al van de film kennen. Dankzij de suggestieve kracht van geluid, muziek en montage levert de film doorgaans betere griezeleffecten dan het toneel. Geen wonder dat Porgy Franssen in het door hem geregisseerde Misery, naar de roman van Stephen King, volop leentjebuur bij de film speelt – met vage filmflitsen op de gordijnen, dreigende geluidsflarden en muzikale themaatjes die evenmin veel goeds beloven. Ook Lodewijk de Boer, die het stuk in 2000 regisseerde bij het Nationale Toneel, met Geert de Jong en Eric Schneider, paste dat soort filmtechnieken toe.

Nu is het Victor Löw die de bij een auto-ongeluk zwaargewonde schrijver van pulpboeken speelt, terwijl zijn vrouw Mirjam de Rooij de verpleegster vertolkt aan wie hij – ver van de bewoonde wereld – is overgeleverd. „Ik ben je grootste fan”, zegt ze. „De allergrootste.” En dat zal hij weten.

Als de schrijver de door zijn grootste fan aanbeden heldin, die hij in zijn laatste keukenmeidenroman ter dood heeft gebracht, niet onmiddellijk weer tot leven wekt in een nieuw boek, staan hem helse martelingen te wachten.

Löw en De Rooij maken dat macabere machtsspel onderhoudend, zonder te vervallen in vettig grand guignol-acteren. Juist hun doorgaans gedempte toon houdt de voorstelling overeind. Elke poging tot puur realisme zou hier onbegonnen werk zijn – daarvoor zijn de wendingen te onwaarschijnlijk. Maar de gekwelde ironie van de man en de slechts bij vlagen opflakkerende gekte van de vrouw doen anderhalf uur nieuwsgierig blijven naar de afloop.

    • Henk van Gelder