Op welke dag schiep God de bacteriën?

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren. (Genesis 1:1-2). roger viollet "Dieu Créateur avec le compas". Fac-similé d'une Bible moralisée. Codex Vindebonensis (1554). Vienne, Bibliothèque nationale. RVB-05806 ROGER_VIOLLET

Wanneer schiep God de bacteriën? Het bijbelboek Genesis meldt er niets over. En daarom is het een heikele kwestie voor creationisten die de bijbel letterlijk nemen. Temeer omdat bacteriën en virussen niet alleen goed zijn maar ook ziektes kunnen voortbrengen.

Ken Ham, een Amerikaanse fundamentele christen van de Young Earth-stroming, heeft nu een ‘wetenschappelijk’ tijdschrift opgericht om dit soort kwesties op te lossen. Het Answers Research Journal heeft zijn eerste artikelen online gepubliceerd (answersingenesis.org/arj/) en die zien eruit als artikelen uit de gangbare wetenschappelijke tijdschriften. Ze zijn geschreven door academici, bevatten trefwoorden, hebben een keurige lijst met verwijzingen en zijn te downloaden als PDF. Het colofon meldt dat het gaat om ‘een professioneel peer reviewed technisch blad’.

Op internet verschijnen schampere reacties in diverse blogs. Gniffelend stoken de bloggers elkaar op om ook wetenschappelijke publicaties in te sturen, bijvoorbeeld een manuscript dat het bewijs voor het bestaan van god levert.

Gezien het kaliber van de eerste artikelen die in het ARJ gepubliceerd zijn, denken zij een kans te maken.

Wat staat er dan in? Alan Gillen, professor aan de Liberty University in Lynchburg, Virginia (een door baptisten opgerichte privéschool) buigt zich in een van die eerste artikelen over de vraag wanneer god de bacteriën schiep. Gillen vertelt dat hij eerst dacht dat god de bacteriën op dag drie schiep, tegelijk met al de planten. Maar na een congres met gelovige vakgenoten in juni 2007 is Gillen van gedachten veranderd. ‘De Meester Vakman heeft diverse levensvormen verweven’, schrijft hij. Micro-organismen zijn geschapen op dag drie, maar ook op dag vijf en zes. Pindaplanten met stikstofbindende bacteriën, koralen tegelijk met symbiotische algen en termieten tegelijk met de houtverterende protozoa in hun darmen. En in een nootje: ‘Ziekteverwekkers kunnen niet verklaard worden uit het Scheppingsverhaal uit Genesis 1 en 2. De oorsprong van besmettelijke ziekten komt niet eerder dan de Vervloeking in Genesis 3.’