Nu wel opgelost

In zijn verbuiging van de werkwoorden schuilt de oplossing van het raadsel waarvoor Joran ons stelt.

Wanneer wordt het eerste symposium georganiseerd waar taalkundigen zich kunnen buigen over de taal van Joran van der Sloot tijdens zijn voorbankgesprekken? Joran bleek een mengsel van Nederlands, Papiaments, Arubaans jongerenslang en randstad-straattaal te spreken. Het meest viel Jorans voltooid deelwoord ‘gezwogen’ op. Welk werkwoord verboog Joran hier? Valt ‘gezwogen’ te vergelijken met de werkwoorden liegen-loog-gelogen en bedriegen-bedroog-bedrogen? Zo ja, dan beriep Joran zich tijdens zijn laatste verhoor op Aruba op een zwiegrecht. Is ‘gezwogen’ analoog aan mogen-mocht-gemogen, dan heeft het Openbaar Ministerie op Aruba zich in de luren laten leggen door een niet-bestaand ‘zwoogrecht’.

‘Gezwogen’ werd keurig als zodanig ondertiteld in de uitzending van Peter R. de Vries, maar andere taal-eigenaardigheden werden stilzwijgend in de ondertiteling verbeterd. Zo werd Jorans verzuchting ‘ik heb twee uurtjes met haar geweest, Patrick’, in de ondertiteling gecorrigeerd met ‘ik ben maar twee uurtjes met haar geweest’. Maar misschien verboog Joran hier het slang-werkwoord ‘wezen’. Dan moet het zijn: „Ik heb maar twee uurtjes met haar geweesd, Patrick!” Wezen moet dan stoere straattaal zijn voor vozen, seksen, vrijen.

Als Joran twee uur lang met Natalee heeft liggen wezen, worden haar trillen en flauwvallen minder raadselachtig. Nadien heeft Joran er naar eigen zeggen „alles aan gedaan” om haar weer bij kennis te krijgen. Hij heeft Natalee ‘geschud’, ‘opgetild’. Is optillen misschien Arubaanse straattaal voor mond-op-mond-beademing geven?

Undercover-burger Patrick van der Eem spreekt óók slang. Van der Eem vroeg aan Joran hóe hij Natalee dan in de zee had laten verdwijnen: ‘Ben je gaan zwommen – eh, zwemmen?’ Later concludeerde Van der Eem na een exposé van Joran: ‘O. Ze is dus in de zee gedaan.’ Je kunt iemand in zee duwen, werpen of gooien, maar iemand in de zee dóen? Een Antilliaanse linguïst kan vermoedelijk vertellen wat de uitdrukking ‘iemand in de zee doen’ betekent. Misschien betekent het zoiets als iemand om de tuin leiden of voor het lapje houden.

Ook zocht Joran regelmatig naar woorden. Op zeker moment had hij het over ‘dwergendingen’. Hij bleek ‘mangroven’ te bedoelen – althans, dat vulde van der Eem voor hem in. Synoniemen voor een mangrove zijn volgens Van Dale ‘vloedbos’ of ‘wortelboom’. Wat is daar dwerg-achtig aan? De hoogte? Doelde Joran niet op dwergen die zich schuilhielden in een vloedbos? En zo ja, waren het misschien die dwergen die eerst Natalee in de zee hebben geworpen en daarna Joran thuis hebben gebracht? Raadselachtig is ook het woord ‘bananenboat’ dat Joran gebruikte, om het bootje aan te duiden waarmee zijn handlanger Natalee zou hebben laten verdwijnen.

Taalgebruik blijkt telkens cruciaal in de zaak Holloway. Het mysterie van Natalee’s verdwijning nam deze week onverwacht een nieuwe wending door een verspreking van advocaat Spong in De Wereld Draait Door. Spong zei daar: ‘Dat meisje Natalee is al vingerend aan haar eind gekomen.’ Joran vertelde Van der Eem juist dat híj, Joran, haar vingerde, en niet dat Natalee dat bij zichzelf deed. In tegenstelling tot Joran spreekt Spong altijd onberispelijk Nederlands, en Spong zei niet: ‘Dat meisje Natalee is terwijl zij werd gevingerd aan haar eind gekomen.’ Vingerde Natallee zichzelf toen zij in zee verdween, en zo ja, hoe kan Spong dit weten?

Een heel nieuw scenario doemt op. In advocatenkringen wordt Spong zoals bekend liefkozend ‘Daury’ genoemd. We herinneren ons dat Spong ’s zomers regelmatig in zijn blootje op een bananenboat op de Almeerse plassen vertoeft, sterker, hij heeft zijn recht op naaktlopen op het Almeerse Zilverstrand met succes verdedigd tegenover de rechtbank, nadat hij daar ter plaatse een boete voor had gekregen. Spong heeft waarschijnlijk met die bananenboat en in gezelschap van enkele dwergen koers gezet van het IJsselmeer naar de Atlantische Oceaan. Diezelfde Spong wilde in 2002 na de moord op Pim Fortuyn een aantal politici aanklagen wegens ‘haatzaaien’. Eén van die politici was Ad Melkert, die vervolgens vluchtte naar New York, waar hij collega werd van Eveline Herfkens die in die tijd al maandelijks enkele duizenden euro’s verduisterde (heeft verdoosterd). Herfkens staat bekend als een gretig lezeres van Nederlandse literatuur, en een van haar favoriete schrijfsters is Connie Palmen. Palmen schreef in 1995 de roman ‘De vriendschap’, en 1995 is het jaar waarop Natalee Holloway, geboren in 1986, negen jaar oud was, en dát is weer de leeftijd van het meisje dat door de profeet Mohammed werd geschaakt. In Natalee Holloways naam bevinden zich de vijf letters die samen ‘Allah’ vormen, die letters staan weer voor de Vijf Zuilen van de islam en Allah is op Zijn beurt de God op wie Geert Wilders het gemunt heeft, samen met zijn Kamerlid Hero Brinkman, die niet voor niets de Antillen, inclusief Aruba, een roversnest noemde, iets wat allemaal duidelijk moest worden gemaakt in de langverwachte film die Wilders heeft aangekondigd, en die wij afgelopen zondag met zeven miljoen mensen hebben aanschouwd, zonder dat Peter R de Vries dit heeft willen verklappen, want de grootste scoop is wel dat Joran zich in het diepste geheim heeft bekeerd tot de islam, een bekering die op de Antillen ook wel wordt aangeduid met het werkwoord ‘zwogen’. Conclusie: het is allemaal de schuld van de islam.

Rest er één brandende vraag: als ik dit allemaal in een handomdraai kan blootleggen, waarom heeft Peter R de Vries dit allemaal tegenover ons ver, eh, zwogen?