Moderne grootheidswaanzin: een kunstmatig eiland 1

De waterbouwsector zoekt een nieuwe afzetmarkt en de politiek trapt er onmiddellijk in (`Showcase voor de waterbouwsector`, NRC Handelsblad, 5 februari).

Een projectontwikkelaar heeft een ontwerp gemaakt voor een waterbouwproject voor de kust. De bedenkers gaan er - in hun onvoorstelbare arrogantie - kennelijk vanuit dat dit architectonische wangedrocht een toegevoegde waarde voor ons land zal hebben, er dat nieuw per definitie goed betekent. Kennelijk vergeten zij de kosten en de uitvoeringsduur van dit soort bewijzen van grootheidswaanzin; deze zijn nooit beheersbaar zoals de recente grootschalige projecten als de Stopera, de Haagse Tramtunnel, de Betuwelijn, de HSL, de OV-chipkaart ons leren. Bovendien vergeten de bedenkers de zeer relevante vraag of de belastingbetalers wel zitten te wachten op zo een megalomaan eiland. Het zal er wel weer op uitdraaien dat het parlement alles goed vindt en dat de belastingbetaler het merendeel van de kosten mag financieren. Kosten-effectief denken is bij de meerderheid der politici een volkomen onbekend begrip. Misschien is het nuttig als premier Balkenende er eerst voor zorgt dat de bestaande overheidsorganisaties en -activiteiten zorgvuldig functioneren, alvorens te starten met nieuwe plannetjes; dat zal de geloofwaardigheid van hem sterk vergroten.