Met welke dieren worden circusdieren vergeleken?

In het commentaar `Het dier als mens` van 5 februari stelt u dat er volgens eerder onderzoek in Groot-Brittannië wetenschappelijk geen grond is om aan te nemen dat circusdieren slechter af zijn dan andere dieren. Dan vraag ik mij twee dingen af: waarom dan nog een extra onderzoek zoals de minister dit wil en met welke andere dieren worden circusdieren (uit het wild!) vergeleken? Vijf/zes tijgers in een kleine kooi, zoals ik pas weer op de televisie zag, lijkt mij geenszins diervriendelijk. Ik vermoed dus dat het een vergelijking met de bio-industrie betreft. Met het handhaven van de bestaande regels zouden we al een stuk verder komen. Maar laat nu de verantwoordelijke overheid juist op inspectiediensten de laatste jaren enorm bezuinigd hebben. Dat geldt op alle terreinen van dierenwelzijn. Daarbij wordt het de dierenbeschermingsorganisaties lastig gemaakt in deze taak de overheid terzijde te staan.

U verwijt de PvdD hun spreektijd niet voor het debat te gebruiken, maar voor het indienen van moties. U noemt dat zelfs ondemocratisch en impliceert dat dieren uit de bio-industrie nu langer moeten wachten op verbeteringen. Met twee Kamerleden moet je afwegingen maken. Een debat slurpt tijd en er is helaas zoveel over dierenwelzijn aan te kaarten, dat in dit stadium moties wellicht een geschikt middel zijn, al is men dat zo niet gewend.