Israël moet andere middelen zoeken om te overleven

In een interview met Salomon Bouman wordt een gepensioneerde Israëlische hoge officier aan het woord gelaten. Shai Kaouly stelt dat de regering-Olmert niets heeft geleerd van de oorlog met Hezbollah in de zomer van 2006 (NRC Handelsblad, 2 februari).

Jammer is dat in het artikel geen woord wordt gewijd aan wat Israël heeft uitgehaald onder de Libanese burgerbevolking, net zo min als dat het geval was in het recent verschenen Winograd-rapport, iets waarvoor Amnesty International Israël deze week heeft gekapitteld.

In het artikel wordt nog een andere kans gemist. In 1987 schreef Salomon Bouman een artikel in deze krant waarin hij eraan herinnerde dat de Shi`itische bevolking in Zuid-Libanon aanvankelijk de Israëlische inval van 82 had verwelkomd omdat ze genoeg had van Palestijnse guerrilla-operaties vanuit Zuid-Libanon, maar dat er weldra verzet ontstond tegen de manier waarop Israël er huis hield en dat het verzet zich over enige tijd misschien niet meer alleen op het Israëlische leger in Libanon zou richten, maar ook op Noord-Israël. Bouman`s verwachting werd bewaarheid. Als de generaal nu zegt dat Israël de Hezbollah, inmiddels ook een legitieme Libanese politieke partij, zou moeten uitroeien zou Salomon Bouman hem misschien zijn goed vooruitziende analyse van indertijd kunnen voorhouden.

De opmerking van de generaal dat de regering-Olmert naar aanleiding van de lessen in Libanon een radicale grondoperatie in Gaza had moeten uitvoeren zegt veel over de oorlogszuchtige houding van de oudere generatie militairen. Het feit dat Olmert naar aanleiding van de ervaringen in Libanon juist niet zo`n drastische operatie in Gaza uitvoert geeft misschien aan dat hij juist wél enkele juiste conclusies uit de Libanonoorlog heeft getrokken.

Misschien moet de conclusie naar aanleiding van het Winograd-rapport zijn dat Israël beter kan leren leven met het feit dat het militair niet altijd onoverwinnelijk zal blijken en dat het andere middelen zal moeten zoeken om te kunnen overleven.