Hoongelach om een toevalsgetal

In een artikel over de falende beveiliging in de nieuwe OV-chipkaart stelt Melanie Rieback dat openbare beveiligingssoftware beter was geweest (Hoongelach om een toevalsgetal, W&O 26 januari) . In de basis is open source een licentie die stelt dat de broncode, het voor de mens leesbare deel van software, beschikbaar gesteld moet worden aan (eind)gebruikers. Open source is echter ook een aanpak waarin niet de centrale regie domineert, maar het individuele wordt gestimuleerd: individuele professionals leveren hun bijdrage op een tijd die hun past en op een manier die zij belangrijk vinden. Anderen kunnen op het idee voortbouwen, maar dat is allerminst zeker. Open source is een soort anarchie, waarin het in essentie gaat over twee aspecten:

- het durven loslaten. De initiator durft zijn/haar idee te delen en accepteert daarmee dat anderen met zijn/haar idee aan de haal gaan en het mogelijkerwijs omvormen tot een compleet ander idee.

- het blijvend binden van professionals. Professionals blijven alleen bijdragen als ze zelf een uitdaging blijven zien.

In onze optiek kun je open source niet inzetten als oplossing voor de OV-chipkaart. Als een weg eenmaal is ingeslagen kun je niet zomaar met je `toverstaf zwaaien` en anderen blijvend stimuleren om mee te werken. Allereerst moeten professionals het leuk vinden om energie te steken in de ontwikkeling van een kaart die andere partijen vervolgens gaan gebruiken. En als ze dat doen, moeten ze zich eerst verdiepen in de redelijk ingewikkelde software die nu al voor de OV-chipkaart gemaakt is. Van wezenlijker belang is dat een open-source-ontwikkelproces zich slecht laat sturen door deadlines, geld of staatssecretarissen. De probleemeigenaren hebben weinig tolerantie voor oplossingen en ideeën die niet passen in de eigen doelen en wensen. Zij zullen niet zomaar de sturing over het project uit handen (durven) geven. Men is immers verantwoording schuldig voor het geld dat in de ontwikkeling van de kaart geïnvesteerd is. Daarbij zijn doelen en resultaten overeengekomen waaraan het project zich moet houden. Daar is bijna geen ontkomen aan.