Higgs of niks

Bij deze wil ik graag een opmerking maken over het stukje Higgs of niks (W&O 2 februari). Het artikel van Bruce Knuteson dat hierin wordt aangehaald wil niet alleen de pay-off van experimenten in het verleden meten, maar ook de mogelijke pay-off van toekomstige experimenten kwantitatief inschatten, informatie die een rol zou kunnen spelen in beslissingen over financiering. Afgezien van het feit dat Knuteson hierbij tamelijk willekeurige inschattingen moet maken van de a-priori waarschijnlijkheid dat experimenten bepaalde uitkomsten gaan hebben, lijkt het artikel te suggereren dat onverwachte resultaten meer waard zijn dan verwachte resultaten. Echter, resultaten kunnen slechts onverwacht zijn bij de gratie van het bestaan van resultaten die wel verwacht zijn. Alleen als theoretische voorspellingen (meestal) uitkomen, kan een onderliggende theorie of model aangenomen worden en kan men spreken van begrip. Als een meerderheid van resultaten `onverwacht` zou zijn, is er geen sprake van begrip, maar slechts van een verzameling losse feitjes. Als deeltjesfysicus zou ik het daarom schitterend vinden als bewezen zou worden dat het Higgs-boson niet bestaat, maar ben ik net zo blij als het Higgs-boson wel wordt gevonden.