Geld voor pilots gemengde scholen

Den Haag, 9 febr. Het kabinet trekt 4 miljoen euro uit voor pilots om tot meer gemengde basisscholen te komen. Zo kunnen scholen quota vaststellen of met vaste momenten komen waarop ouders hun kind aanmelden. De proeven starten in de vier grote steden en in Nijmegen, Eindhoven en Deventer. In veel scholen in gemengde woonwijken, vormen de klassen geen afspiegeling van de buurt. Autochtone ouders sturen hun kind vaak liever naar een witte school buiten de wijk. Om een plaats op een witte school te verzekeren, melden autochtone ouders hun kind vaak al bij de geboorte daar aan. Allochtone ouders doen dat niet. Met een vast aanmeldingsmoment, valt dit voordeel voor blanke ouders weg.

Scholen mogen verder een maximum stellen aan bepaalde groepen leerlingen, zoals kinderen van rijke ouders. Zwarte scholen hebben de mogelijkheid om leerlingen van minder bemiddelde ouders geen plek te geven.