Ex-topman Van der Hoop betaalt niet mee

Voormalig bestuursvoorzitter Peter van Hooijdonk heeft niet bijgedragen aan het gisteren bereikte akkoord in het faillissement van Van der Hoop Bankiers. Hij zou daartoe financieel niet in staat zijn. Dat bevestigen verschillende betrokkenen bij de getroffen regeling met gedupeerde rekeninghouders.

Hoewel Van Hooijdonk, bestuursvoorzitter van 1997 tot begin 2005, door curatoren, gedupeerde rekeninghouders, aandeelhouders en andere schuldeisers medeverantwoordelijk wordt gehouden voor het faillissement, heeft hij geen financiële bijdrage hoeven leveren aan de 4,5 miljoen euro die ten behoeve van de rekeninghouders in de failliete boedel is gestort. De advocaat van Van Hooijdonk geeft hierop geen commentaar, maar erkent dat zijn cliënt de bank in 2005 „niet rijk verlaten” heeft. In 2004 bedroeg zijn totale jaarinkomen 315.000 euro.

Van Hooijdonks voorganger, Dirk Nienhuis, heeft wel financieel bijgedragen aan de regeling. Naar verluidt gaat het om een bedrag van circa twee ton. Nienhuis maakte tot eind 2001 deel uit van de raad van bestuur. Voormalig financieel bestuurder Philip Stork zou ongeveer een ton hebben gestort. Gisteren werd al bekend dat een zestal voormalige commissarissen hun vergoeding uit de periode 2001-2005 heeft teruggestort, ruim 250.000 euro.

Het gros van het contante deel van het bereikte compromis, zo’n 4 miljoen euro, is betaald door accountantkantoor Deloitte. Het kantoor was door de curatoren en de gedupeerden van het faillissement aansprakelijk gesteld, omdat het als accountant niet adequaat toezicht zou hebben gehouden op de jaarrekeningen in de jaren voorafgaand aan het faillissement. De voorgenomen procedures tegen Deloitte, waaronder een tuchtklacht, zijn als onderdeel van het akkoord ingetrokken.