Boete voor weigeren inburgercursus

Mensen met een inburgeringsplicht krijgen een boete van 500 euro als zij een cursusaanbod weigeren. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. De gemeente biedt de cursus over de Nederlandse taal en maatschappij aan.

De inburgeraar moet dit aanbod binnen vier weken accepteren.

Op dit moment verschijnen vooral vrouwen met een sociaal zwakke achtergrond vaak niet. De verplichting om het aanbod te aanvaarden, geldt niet voor mensen in opleiding. Deze opleiding moet wel minimaal even goed zijn als de inburgeringscursus.

De inburgeringsplicht is vastgelegd in de Wet inburgering die op 28 november 2006 is aangenomen door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel werd destijds ingediend door Rita Verdonk.

De wet is bedoeld voor vreemdelingen van 16 tot 65 jaar van buiten de Europese Unie die voorlange tijd in Nederland willen verblijven.

Het doel van de inburgeringsplicht is het verminderen van achterstanden bij de integratie van minderheden en het voorkomen van nieuwe achterstanden.