Boerka mag niet meer in onderwijs

Het kabinet gaat openbaarvervoerbedrijven aansporen het dragen van de gezichtsbedekkende boerka’s in bus, trein en tram te verbieden. In scholen wordt de boerka verboden. Ook rijksambtenaren mogen dit kledingstuk niet dragen.

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Zoals eerder bekend werd, wil het kabinet geen algeheel boerkaverbod instellen omdat dit in strijd is met de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het dragen van de gezichtsbedekkende kleding vindt het kabinet wel onwenselijk. „Het belemmert de open communicatie”, zei premier Balkenende gisteren.

In Nederland wordt de boerka naar schatting door circa tweehonderd vrouwen gedragen. Dat wil volgens minister Vogelaar (Integratie, PvdA) niet zeggen dat er sprake is van een marginaal probleem. „De boerka roept ook angst op. Het wordt geassocieerd met radicalisme. Daar moeten we ook serieus rekening mee houden.”

Minister Plasterk (Onderwijs, PvdA) zal dit voorjaar een wetsvoorstel indienen waarin een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding op scholen van kracht wordt. „Leerlingen moeten leren dat ze elkaar in het gezicht kunnen kijken.”

Het kabinet denkt dat de boerka met bestaande wetgeving kan worden verboden in het openbaar vervoer. De vervoerbedrijven kunnen klanten in hun voorwaarden opleggen dat ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Hun brancheorganisatie Mobis liet gisteren al weten tegen het kabinetsplan te zijn omdat het onnodig is en niet te handhaven. Als de vervoerbedrijven weigeren mee te werken, kan de overheid ingrijpen via de Wet personenvervoer.

Het kabinet legt met het besluit een motie van de Tweede Kamer naast zich neer. Met de steun van CDA en VVD nam het parlement in 2005 een motie van Kamerlid Geert Wilders aan voor een algemeen boerkaverbod. De huidige PVV-leider was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Hij zei eerder deze week het kabinetsplan af te wijzen. Ook de VVD is ontevreden. „Een slap besluit. Vooral heel zwak van het CDA”, zegt VVD’er Henk Kamp. Hij heeft onlangs een initiatiefwet ingediend om gezichtsbedekkende kleding geheel te verbieden. Volgens hem is dit mogelijk met de Wet op de identificatieplicht.

Eng: pagina 2