Afgelezen burgers

Na lezing van artikelen als Afgelezen burgers (W&O 2 februari) en Hoever wilt u zich laten uitkleden (Opinie & Debat, 19 januari) slaat de schrik je om het hart. Waar ligt het einde als het denken en handelen van de overheid is gebaseerd op een fundamenteel wantrouwen jegens de eigen burgers? Dat einde kan niets anders zijn dan een totale staatscontrole die de burger ieder vorm van vrijheid en privacy ontneemt. Het is overigens navrant dat deze dramatische ontwikkeling in een stroomversnelling is gekomen sedert er twee christelijke partijen in de regering zitten, omdat de bijbel geen goed woord over heeft voor bestuurders die hun burgers in principe als wetsovertreders zien. CDA en ChristenUnie moeten zich realiseren dat ze met dergelijke verregaande controlemaatregelen ook wel erg in het straatje van de antichrist terechtkomen: `En allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, zullen een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; en niemand zal nog kunnen handelen als hij dat teken, de naam van het Beest of het nummer van zijn naam niet draagt.` (Openbaring 13:16-17)