Voor hen geen plaats in onze samenleving

Over de Koran gesproken, hier enkele citaten die Wilders in zijn kruistocht lijken te rechtvaardigen: `De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat Allah de een boven de ander heeft bevoorrecht.` `Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft of gezag heeft over de man; zij moet zich rustig houden.` `Naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen.` Inderdaad, dergelijke vrouwonvriendelijke uitspraken hebben geen plaats in de moderne Nederlandse samenleving.

Er moet evenwel worden opgemerkt dat alleen het eerste citaat uit de Koran komt. De overige twee komen respectievelijk uit Bijbelboeken Timotheus en Genesis.

Noteren we dus: niet langer welkom in onze maatschappij zijn één, de Koran; twee, de bijbel; drie, de moslims; vier, de christenen, met vanzelfsprekend inbegrip van Rouvoet en Balkenende; en niet te vergeten vijf, de joden (want: het citaat uit Genesis). Ben ik nog iemand vergeten?