OVSE gaat niet naar de verkiezingen in Rusland

De OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) heeft alsnog besloten geen waarnemingsmissie naar de Russische presidentsverkiezingen van 2 maart te sturen. De parlementaire assemblee van de OVSE besloot woensdag een Russische uitnodiging af te wijzen omdat „de omstandigheden ons verhinderen toezicht te houden op deze verkiezingen”, zoals de secretaris-generaal van de assemblee, Spencer Oliver, het gisteren uitdrukte in een e-mail aan het Russische parlement, de Doema.

De OVSE en de Russische regering hebben een langdurig conflict achter de rug over de omvang van de waarnemersmissie en de datum waarop ze in Rusland aan de slag kon. Rusland wilde minder waarnemers toelaten dan de OVSE nodig zei te hebben en wilde ze bovendien pas veel later toelaten dan de OVSE wenste. Uiteindelijk kwamen beide partijen niet tot overeenstemming.

Woensdag nog had een woordvoerder van ODIHR, het OVSE-agentschap dat zich met toezicht op verkiezingen bezighoudt, gemeld dat een team naar Rusland zou worden gestuurd om de missie voor te bereiden. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, verweet de OVSE gisteren „rigide en soms onbeleefd” te hebben onderhandeld met Moskou en „ultimata” te hebben gestuurd.

Rusland vindt al lange tijd dat de OVSE moet worden gereorganiseerd. Woensdag zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Groesjko, doelend op ODIHR, dat het conflict over de waarnemersmissie „de noodzaak van een fundamentele hervorming van deze OVSE-instelling aantoont”.

Rusland heeft eerder geëist dat de OVSE minder waarnemers naar verkiezingen stuurt. De OVSE, de Raad van Europa en de Shanghai Organisatie voor Samenwerking mochten van Moskou ieder slechts 30 waarnemers sturen. Ze kunnen zich pas vanaf 6 februari accrediteren en zodra zij de benodigde visumaanvraagformulieren hebben ingevuld begint de officiële verwerkingsprocedure, die in Rusland altijd lang kan duren.

Kritiek dat 400 waarnemers te weinig zou zijn voor een land met 108 miljoen stemgerechtigden, werd terzijde geschoven. Ook zou ze de waarnemers moeten verbieden vlak na de verkiezingen openlijk een oordeel te geven over de vraag of de verkiezingen vrij en eerlijk zijn geweest. (AP, Reuters, AFP)