Noordervliet

De recensie van Snijpunt van Nelleke Noordervliet (Boeken, 18.01.08) ontspoort in een opsomming van zinnen die de recensent niet bevallen. ‘De overdadige beeldspraak en de vele uitweidingen leiden vaak af van het lopende verhaal’. Je kunt best vinden dat Noordervliet stilistisch wat moet dimmen. Maar als een recensent gelezen wil worden, moet hij niet alleen aanwijzen maar ook vragen stellen en verbanden leggen.

Hier gaat het om het weefsel van de tekst. Om oog te krijgen voor weefsel en patroon moet je afstand houden. Dan struikel je niet. Kun je de krantenlezer vertellen waar die recht op heeft. Snijpunt is gewoon een barokke roman, naar thema, compositie en stijl; dus hartstikke ‘vol’ en druk. Over smaak kun je twisten. Moet je die wel eerst benoemen.

Hanna Stouten (via e-mail)