Nederland keurt begroting EU af

Nederland zal geen goedkeuring geven aan de Europese begroting van 2006. Dat zei minister Wouter Bos (Financiën, PvdA), gisteren in de Tweede Kamer. Bos zal dit maandag tijdens het overleg met zijn Europese collega-ministers van Financiën (Ecofin) in Brussel laten weten.

Bos vindt, net als een meerderheid van de Tweede Kamer, dat het grote aantal fouten bij de besteding van Europese gelden „onaanvaardbaar” is.

Gisteren bleek uit de publicatie van het rapport van de Nederlandse Rekenkamer over de besteding van de EU-gelden dat de Europese Rekenkamer geen positieve betrouwbaarheidsverklaring heeft afgegeven. Liefst 61 procent van de Europese uitgaven bevat onvolkomenheden en fouten. „Dat is schokkend”, zei CDA-Kamerlid Frans de Nerée tot Babberich. „We spreken hier wel over zo’n 61 miljard euro”, aldus De Nerée, want de totale begroting voor 2006 was 102 miljard euro.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang noemde het resultaat „onacceptabel” voor de burger. „Ze betalen mee, maar de Europese Unie laat niet zien dat ze het geld goed besteedt.” Ook PvdA-Kamerlid Paul Tang vond het resultaat te wensen overlaten en pleitte ervoor dat Nederland niet met de begroting zou instemmen.

Uit het rapport van de Algemene Rekenkamer blijkt dat Nederland zelf grote financiële risico’s loopt wegens ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van projecten met Europese regionale subsidies. Daarnaast bestaat de kans dat Nederland grote bedragen moet terugbetalen aan de Europese Unie vanwege verkeerde declaraties.

De strop voor het kabinet kan in de miljoenen euro’s lopen. De belangrijkste tekortkomingen hebben te maken met het niet of verkeerd aanbesteden van infrastructurele projecten zoals de aanleg van wegen, tunnels en herstructurering van bedrijvenparken.

Ondanks de slechte financiële verantwoording van de Europese uitgaven is de kans overigens groot dat Nederland met zijn blokkade alleen staat, voorspelde Bos. Om de begroting tegen te houden is een gekwalificeerde meerderheid nodig. Dat betekent dat tenminste twee grote EU-landen net als Nederland de goedkeuring van de begroting moeten blokkeren.

Bos vindt het desondanks legitiem het zware middel van een afwijzing in te zetten. Uit afwijzing van de Europese Grondwet in 2005 is immers gebleken dat het vertrouwen van de burgers Brussel te wensen overliet. Wil het vertrouwen worden versterkt, dan moet volgens Bos in ieder geval aangetoond worden dat er goed met EU-gelden wordt omgesprongen.

Lees het rapport van de Rekenkamer op nrc.nl/europa