Klant Van der Hoop krijgt al zijn geld terug

Rekeninghouders van de failliete bank Van der Hoop krijgen alsnog al hun spaargeld terug. Daarover hebben zij een regeling getroffen met De Nederlandsche Bank, oud-bestuurders en andere betrokkenen.

De regeling, die de curatoren van Van der Hoop vanochtend hebben bekendgemaakt, bestaat voor een deel uit een storting van 4,5 miljoen euro in de failliete boedel door de twee voormalige directeuren van de bank, de ex-commissarissen en accountant Deloitte. Daarnaast hebben De Nederlandsche Bank (DNB) en een groep voormalige grootaandeelhouders hun miljoenenvorderingen ingetrokken of laten achterstellen. Circa 1.500 spaarders hadden in totaal 150 miljoen euro uitstaan bij de bank, die in 2005 failliet ging. Het komt in Nederland vrijwel nooit voor dat een bank failliet gaat.

Door het bereikte akkoord komt een einde aan langlopende juridische conflicten tussen rekeninghouders en door hen aansprakelijk gestelde partijen, waaronder DNB, accountant Deloitte en de voormalige bestuurders van Van der Hoop. De twee curatoren stellen dat de regeling is getroffen „om een efficiënte en vlotte afwikkeling van het faillissement te bevorderen, ter vermijding van proceskosten over en weer en zonder op enigerlei wijze aansprakelijkheid te erkennen”. Zij verwachten dat afwikkeling van het faillissement nog twee jaar vergt.

Van der Hoop Bankiers, een kleine spaar- en effectenbank uit Amsterdam, ging in december 2005 failliet. Belangrijkste oorzaak was een belastingclaim van 10 miljoen euro. In de afgelopen twee jaar hadden de gedupeerden inmiddels 75 procent van hun vorderingen uit de failliete boedel uitgekeerd gekregen.

Via de collectieve garantieregeling van DNB hadden zij ook maximaal 40.000 euro per rekeninghouder teruggekregen. Terugbetaling van de rest van hun vorderingen zat er niet in, zolang andere schuldeisers grote bedragen van de boedel claimden. DNB vorderde onder meer de garantie-uitkering van ruim 22 miljoen terug. De vordering van een groep grootaandeelhouders had eenzelfde omvang.

Van der Hoop: pagina 13