Emissie biedt Société Générale uitweg

Dit is geen ideaal moment voor Société Générale om een kapitaaluitbreiding van 5,5 miljard euro te lanceren. In de eerste plaats omdat het een bank is, en in de tweede plaats omdat het SocGen is. Ook al wordt de claimemissie volledig gewaarborgd door JP Morgan en Morgan Stanley, een mislukte plaatsing van aandelen zou een nieuwe tegenslag zijn voor de Franse bank, die een verlies leed van 7 miljard euro dankzij de creativiteit van handelaar Jérome Kerviel en de subprime-crisis.

Afgezien van een aantal staatsbeleggingsfondsen aarzelen beleggers om nieuw geld in de banksector te steken. Die behoedzaamheid is begrijpelijk – niemand lijkt precies te weten wat de bezittingen waard zijn en waar de volgende onplezierige verrassing zich zou kunnen voordoen. De schoonmaakoperatie onder de banken is nog niet voorbij, noch bij SocGen noch ergens anders.

De Franse bank zelf heeft, ook al zegt zij stappen te hebben gezet naar striktere controles, de twijfels nog niet kunnen wegnemen over de risicocultuur bij haar voorheen veelgeprezen zakenbankdivisie. Het lijkt er nu op dat sommige van de hoge winsten in feite konden worden geboekt door het nemen van handelsrisico’s die in de toekomst onaanvaardbaar hoog zullen worden geacht.

Maar er is ook een positieve kant. Sinds de bank twee weken geleden het recordverlies bekendmaakte, is SocGen voortdurend het lijdend voorwerp van overnamespeculaties geweest. De concurrenten BNP en Crédit Agricole denken openlijk na over een bod. De aandelenkoers van SocGen is zelfs iets gestegen sinds de dag voorafgaand aan de verliesmelding. Wat de fraude heeft weggenomen, geeft de overnamespeculatie weer terug.

Daarom lijkt het erop dat de bankiers van de bank erin zullen slagen de claimemissie tot een succes te maken. Tegen een korting van zo’n 25 procent zouden ze de bestaande aandeelhouders één nieuw aandeel kunnen bieden voor elke vijf aandelen die ze in hun bezit hebben. SocGen zou dan waarschijnlijk worden verhandeld op een niveau van acht tot negen maal de verwachte winst over 2008, wat nog steeds een premie vertegenwoordigt ten opzichte van BNP Paribas. De claimemissie maakt SocGen duurder, maar niet minder aantrekkelijk, omdat zij nodig is om de balans weer op orde te krijgen.

Als de zaak slim wordt aangepakt, zou het zelfs een stimulans kunnen zijn om het Kerviel-debacle voorgoed achter zich te laten, zodat de bank zich kan concentreren op de beste manier om de belangen van de aandeelhouders te beschermen.

Pierre Briançon

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Pierre Briançon