Corporaties komen Vogelaar tegemoet

De woningcorporaties hebben gisteren ingestemd met een aangepast plan voor de financiering van extra investeringen in de veertig probleemwijken die door minister Vogelaar (Wonen, Wijken, Integratie, PvdA) zijn geselecteerd. Zij willen zo tegemoetkomen aan bezwaren van de minister, die dreigde met extra heffing omdat een eerder corporatieplan volgens haar te weinig geld voor de probleemwijken opleverde.

Volgens voorzitter Van Leeuwen van koepelorganisatie Aedes is er nu „geen enkele reden meer” dit dreigement uit te voeren. Als de minister dit toch doet is volgens hem „de ellende niet te overzien”. Vogelaar liet via een woordvoerder weten het aangepaste plan te „bestuderen”.

Belangrijk element in het plan is dat de corporaties in de veertig probleemwijken actief over extra investeringsmiddelen kunnen beschikken uit een corporatie-wijkenfonds van 1,5 miljard euro.

Deze corporaties kunnen putten uit het fonds door papieren kooprechten op hun vastgoed aan dat fonds over te dragen. Het lijkt op een lening, maar dan met een onbeperkte looptijd en zonder verplichte aflossing. Hierbij hoeft tien jaar lang geen rente te worden vergoed. Uitgaande van een rente van 5 procent levert dat een rentebesparing van 750 miljoen euro op. Via het wijkenfonds wordt in feite geld overgeheveld van de corporaties van buiten de veertig probleemwijken naar corporaties die in deze wijken actief zijn.

De 750 miljoen euro komt overeen met het bedrag dat minister Vogelaar en Aedes vorig jaar september hebben afgesproken.