Australisch asiel

Canberra, 8 febr. De nieuwe Australische regering van de sociaal-democratische premier Kevin Rudd heeft een einde gemaakt aan de internering van asielzoekers op het eiland Nauru.Pagina 5