Almere praat over integriteit

Het spoeddebat in Almere ging niet over taxiritten. Waarom stapte wethouder Duivesteijn naar Nova? En zien burgers dat het college van Almere integer is?

Een vraag raakte Adri Duivesteijn vorige week in het bijzonder. „Of ik mezelf nog wel kon aankijken in de spiegel?” Gisteravond benadrukte Duivesteijn, PvdA-wethouder in Almere, tijdens een interpellatie in de gemeenteraad dat de twijfel aan zijn inzet voor Almere hem zwaar viel. Hij is juist „de wethouder die na enkele operaties steeds binnen een paar dagen” aan het werk ging.

Het college van Almere ontving vorige week een anonieme brief waarin stond dat bestuurders onrechtmatig gebruik zouden maken van dienstauto en taxi’s. Burgemeester Annemarie Jorritsma (VVD) en wethouder Adri Duivesteijn (Ruimtelijke Ordening, PvdA) werden met naam genoemd.

Sindsdien waren college en verschillende oppositiepartijen vooral bezig met de vraag op welke wijze de gemeente openheid van zaken gaf. Raadsleden en pers kregen de ritstaten van de dienstauto en taxi’s ter inzage, nadat een motie voor een extern onderzoek naar de administratie het niet haalde.

Het vertrouwen in de integriteit van het college van Almere is nooit weggeweest, benadrukten woordvoerders van fracties voor het debat unaniem. De beschuldigingen in de brief kwamen dan ook niet meer aan de orde. Maar waarom passeerde wethouder Duivesteijn de raad door vorige week niet daar in debat te gaan, maar een dag later wel in het tv-programma Nova verantwoording af te leggen over het besluit zijn werkzaamheden op te schorten. GroenLinks fractievoorzitter Ruud Pet, die het interpellatiedebat namens zijn partij en Leefbaar Almere aanvroeg, zei het Duivesteijn te gunnen dat hij even afstand nam. „Maar kom dan eerst even hier”, daarbij met een vinger op de microfoon wijzend. „Met een brief [die Duivesteijn vorige week liet voorlezen, red.] is geen discussie mogelijk. Ga in gesprek met de gemeenteraad, met Almere. Niet alleen met Nova.”

Duivesteijn begreep het verwijt, maar zei: „Ik had mijn werk opgeschort. Dat wil dus zeggen dat ik even niet werkte.”

Burgemeester Jorritsma bracht iets anders onder de aandacht. De oppositie kreeg het verwijt de betrouwbaarheid van het college in twijfel te trekken door een extern onderzoek te vragen. Waarom ging de raad niet als een man achter B en W staan?

„Nooit is er door de raad getwijfeld aan de integriteit van het college”, zei Pet. „Maar we moeten rekening houden met de burger. In Almere en de rest van het land denken de mensen dat er van alles aan de hand is bij gemeenten. Wij als raad weten dat het goed zit, maar dat is soms niet voldoende.” Hij pleitte opnieuw voor een extern onderzoek. Jorritsma reageerde fel. Als alle fracties vertrouwen hebben in het gebruik van de dienstauto en taxi’s, waarom dan nog een extern onderzoek?

De raad ging akkoord met het voorstel van GroenLinks om nog voor de zomer de onkostenvergoedingen opnieuw te bekijken.