Wielklem weg uit centrum van A’dam

De gemeente Amsterdam gaat de wielklem voor fout geparkeerde auto’s in de binnenstad afschaffen. Volgens verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema (verkeer) zijn er inmiddels voldoende mogelijkheden om parkeerboetes te innen, waardoor deze dwangmaatregel niet meer nodig is.

Herrema loopt daarmee vooruit op een studie over alternatieven voor de wielklem. Elders in de stad is de wielklem overigens de afgelopen jaren al afgeschaft. Foutparkeerders lopen wel nog het risico dat hun auto wordt weggesleept.

Vorig jaar kregen nog 22.000 automobilisten een wielklem. Daarbij ging het voor een belangrijk deel om buitenlanders die daardoor gedwongen werden om de parkeerboete en voor het verwijderen van de wielklem te betalen.

Europese regelgeving, die vorig jaar in werking trad, maakt het incasseren van parkeer- en andere boetes gemakkelijker. Wie in het buitenland een boete krijgt, maar niet heeft betaald, krijgt in eigen land te maken met incassoprocedures op verzoek van het land waar de overtreding is begaan.

De wielklem is sinds de introductie ervan, begin jaren tachtig, omstreden in de hoofdstad. Wie het overkomt, betaalt niet alleen de parkeerboete en verwijderingskosten, maar moet ook, veelal te voet, naar een van de betaalkantoren van de gemeentelijke dienst Stadstoezicht. Daarom verdween de wielklem in de meeste stadsdelen. Alleen Centrum besloot de wielklem in 2003 te handhaven om er zeker van te zijn dat boetes geïncasseerd kunnen worden.

Herrema moet over zijn voorstel formeel nog overeenstemming bereiken met het stadsdeel Centrum. Maar in het uiterste geval kan de wielklem in de gemeentelijke parkeerverordening verbieden.