Servische premier zwicht niet voor druk partners

De Servische premier, Vojislav Koštunica, heeft gisteren, ondanks oproepen van president Boris Tadic en zijn eigen coalitiepartners, opnieuw geweigerd de regering bijeen te roepen. Hij voorkomt daarmee dat de regering, waarin hij en zijn partijgenoten in de minderheid zijn, vicepremier Bozidar Djelic machtigt namens Servië een politiek akkoord met de EU te ondertekenen.

Koštunica trok gisteren opnieuw fel van leer tegen de Europese Unie. Hij legde een verband tussen het aanbod van een politiek akkoord door de EU en het maandag bekendgemaakte besluit van de EU een missie naar Kosovo te sturen. „De EU pakt met de ene hand Servië vijftien procent van zijn grondgebied af en biedt het met de andere hand een politiek akkoord aan. Ik ben ervan overtuigd dat elke Serviër ziet dat dit meedogenloze chantage van de EU is en dat Serviës handtekening onder het politieke akkoord een handtekening voor de onafhankelijkheid van Kosovo is.”

Koštunica wil de regering pas bijeenroepen als eerst het parlement bijeenkomt „omdat de EU de soevereiniteit en territoriale integriteit van Servië bedreigt”. De voorzitter van het parlement weigert echter het parlement bijeen te roepen zolang de regering zich niet heeft uitgesproken over het politieke akkoord met de EU.

De zondag herkozen Servische president Boris Tadic, leider van de Democratische Partij (DS), de grootste partij in Koštunica’s coalitieregering, deed gisteren een dringend beroep op Koštunica om de regering bijeen te laten komen. Hij zei dat alle staatsinstellingen hun eigen taak hebben en dat de ene staatsinstelling het werk van de andere niet kan belemmeren. „Het Servische parlement kan de regering niet vervangen”, zei hij.

Ook de ministers van de twee coalitiepartners van Koštunica, de DS en de partij G17 Plus, drongen er gisteren bij de premier op aan de regering bijeen te roepen.

Eurocommissaris Olli Rehn hekelde gisteren „de obstructie” van Koštunica zonder hem met name te noemen. „Met deze blokkade dienen sommige politici een scheidingsverzoek in voordat zelfs maar tot een huwelijk is besloten”, aldus Rehn. „Het is echt droevig voor Servië dat politici machtsspelletjes stellen boven het belang van hun burgers. Ik vind dat tamelijk betreurenswaardig.” (VIP)