Rugpijn kun je niet afleren

Mensen die veel tillen tijdens hun werk krijgen niet minder rugpijn door goed te leren tillen.

Onderzoekers hebben geen idee waarom til-les niet werkt.

Afdeling fysiotherapie van het Wilhelminaziekenhuis in Assen. Foto Sake Elzinga Nederland - Assen - Drenthe - 05-04-2006 Wilhelmina ziekenhuis , afdeling fysiotherapie. Stlleven in de behandelkamer van skelet met handdoek. Foto: Sake Elzinga Elzinga, Sake

Veel fysiotherapeuten en andere gezondheidswerkers verdienen hun brood met tilcursussen voor verpleegkundigen, ziekenverzorgers, vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers, stratenmakers of andere mensen die beroepsmatig veel tillen. ‘Er kan een andere reden zijn om door te gaan met de cursussen, maar uit ons onderzoek blijkt niet dat je er rugpijn mee voorkomt,’ schrijven onderzoekers van Finse en Canadese instituten en van het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid in Amsterdam in een online verschenen artikel van het British Medical Journal.

De onderzoekers verzamelden alle aparte onderzoeken die er sinds de jaren tachtig zijn gedaan naar de preventie van lage rugpijn bij mensen met zware beroepen. Uiteindelijk voldeden er elf aan strenge kwaliteitscriteria. Daar deden in totaal ruim 17.500 proefpersonen aan mee. Maar ondanks de kracht van het grote getal die ontstaat door het samenvoegen van kleinere onderzoeken, kwam eruit naar voren dat werknemers mét tilcursus net zo vaak rugpijn krijgen en net zo vaak gehandicapt raken als mensen die geen tiltechnieken kregen aangeleerd.

De onderzoekers weten niet hoe het komt dat een tilcursus niet helpt: ‘Ofwel de aangeleerde technieken verminderden het risico op rugblessures niet, ofwel de training leidde niet tot adequaat tillen of bediening van de hijswerktuigen.’

Twee deskundigen die op uitnodiging van de redactie commentaar geven op het onderzoek in het British Medical Journal schrijven dat de meeste rugpijn bij werknemers die veel tillen, aspecifieke lage rugpijn is: er is geen schade zichtbaar en er is geen directe oorzaak bekend. ‘Het is moeilijk om een ziekte te behandelen zonder een goed begrip over zijn oorzaak,’ aldus de twee Deense rugspecialisten die het commentaar schrijven.

Maandelijks heeft 18 tot 45 procent van de westerse bevolking last van lage rugpijn, schrijven zij. Volgens hen is er weinig bekend over het voorkomen en behandelen van rugpijn. Hun enige advies aan mensen die veel tillen en die vaak rugpijn hebben is: zoek ander werk.