Rotterdamse oplossingen voor Europese kwesties

Pieter Dupon is coördinator van het Erasmiaans Europees Jongerenparlement.

Een honderdtal scholieren van middelbare scholen in acht Europese landen komt vanaf vandaag voor vier dagen samen in een ‘Europees jongerenparlement’, in het Rotterdamse Erasmiaans Gymnasium. De zestien- en zeventienjarigen discussiëren over thema’s als integratie, economie, cultuur en onderwijs in Europa. Het jongerenparlement is „een vingeroefening” voor een jeugdforum dat plaatsvindt wanneer Rotterdam in 2009 ‘Jongerenhoofdstad van Europa’ zal zijn. Dat zegt Pieter Dupon, docent geschiedenis en coördinator van het project bij het Rotterdamse gymnasium.

Hoezo, vingeroefening?

„We doen volgend jaar mee aan Rotterdam Jongerenhoofdstad 2009 met het project ‘Grote Steden’. Dit project staat ook op het programma van ons jongerenparlement. Daarin wordt Rotterdam centraal gesteld en vergeleken met andere steden waar Rotterdam iets mee heeft. We kijken naar vergelijkbare problemen in die steden, en zoeken naar concrete oplossingen.”

Wat verwacht u van dit project?

„We willen een Europees netwerk uitbouwen van scholen waarmee we kunnen samenwerken. Onze school heeft eerder deelgenomen aan het Europees jongerenparlement, maar dat kan slechts ééns in de zoveel jaar. Met een collega uit het Spaanse Gerona kwam ik op het idee om zelf zo’n parlement te organiseren. We hebben nu deelnemers uit België, Duitsland, Spanje, Engeland, Zweden, Zwitserland, Tsjechië en Nederland. Dat verwacht je niet van een gymnasium, hè? We zijn niet alleen voor nerds of zo.”

Weten jongeren wel genoeg over de onderwerpen die op het programma staan?

„Hoe concreter het onderwerp, hoe meer ze er over weten. Daarom de keuze voor zaken als de grenzen van het nieuwe Europa, de economische productie die naar Oost-Europa verschuift, het protectionisme binnen Europa. Er is ruimte voor een kritische kijk.”

Op welke manier?

„Kijk, het oude federalistische verhaal over Europa werkt nu niet meer. We hoeven niet alles uit Brussel voor zoete koek aan te nemen.

„We komen elke dag in contact met de gevolgen en de problemen van Europa. Wij hebben de Polen, in Spanje zijn het Bulgaren. Lokaal bedachte oplossingen kunnen voor heel Europa gelden.”

Erasmiaans Europees Jongerenparlement via eeyp-rotterdam.org