Rel over Arabisch Handvest voor mensenrechten

De Arabieren hebben eindelijk een Handvest voor Mensenrechten. Daarin staat dat de Arabische beschaving de bakermat was van andere beschavingen doordat mensenrechten er altijd belangrijk waren. Dat Arabieren recht hebben op een waardig leven zonder discriminatie op grond van geloof, ras en sekse. Over dit Handvest is, na een mislukte poging in 1994, drie jaar onderhandeld onder leiding van de Arabische Liga. Nu zeven landen het geratificeerd hebben, wordt het 15 maart van kracht. De rel die er rond de tekst is uitgebroken, doet daar niets aan af.

Het gaat vooral om de preambule. Daarin staat dat Arabische landen alle vormen van racisme en zionisme verwerpen. De pro-Israël-lobby – UN Watch in Genève voorop – beschouwt dit als „een oproep tot de vernietiging van Israël”. Maar wat UN Watch meer verontrust: VN-hoge commissaris voor de mensenrechten Louise Arbour verwelkomde het Handvest eind januari. Ze ging niet op de inhoud in, maar zei dat zo’n Handvest vooral samenvat wat er in internationale verdragen staat en zo aandacht vestigt op mensenrechten – „een stap in de goede richting”.

UN Watch verzocht Arbour schriftelijk om „opheldering”, en wilde de naam van de medewerker die haar niet had gewezen op de passage. De brief ging ook naar de internationale pers. Canada (waar Arbour vandaan komt) en Israël protesteerden. De VN en zionisme hebben een pijnlijke geschiedenis. In 1975 bepaalde de Algemene Vergadering dat zionisme racisme is. In 1991 werd die resolutie van tafel geveegd. Sindsdien is zionisme voor de VN een „politieke kwestie” waarover ze geen uitspraken doen.

Arbour liet weten dat haar kantoor de Arabieren had geassisteerd bij de onderhandelingen. Ze had wel degelijk gezegd dat de tekst niet strookte met het besluit van 1991. Haar medewerkers waren juist bezig te lobbyen voor een commissie die deze laatste plooien uit het Handvest kan strijken.

Of dit nog lukt, weet niemand. Veel Arabische regimes vinden het al moeilijk om Arbour een plezier te doen, maar voor UN Watch buigen ze zeker niet.

Arabisch Handvest op nrc.nl/buitenland