Onduidelijkheid over overheidsgeld voor probleemwijken

Den Haag. Het blijft onbekend wat het kabinet zelf financieel bijdraagt aan de verbetering van veertig achterstandswijken. Ook na de uitgebreide brief die minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) afgelopen week aan de gemeenten stuurde over de geldstromen naar de wijken, is het onmogelijk een bedrag te noemen. Soms zijn alleen bedragen bekend voor 2008 en niet voor de gehele kabinetsperiode. Daarnaast is de hoogte van diverse bedragen, zoals het geld dat gemeenten ontvangen voor de verlaging van voortijdige schoolverlaters, afhankelijk van het beroep dat op regelingen gedaan wordt. Wat politie betreft is alleen bekend dat er landelijk 500 wijkagenten bijkomen. Maar het is niet zeker hoeveel hiervan in de probleemwijken komen. Vogelaar eist van de woningcorporaties jaarlijks 250 miljoen euro voor de wijken.