‘Grote risico’s voor schatkist’

Nederland loopt grote financiële risico’s wegens ernstige tekortkomingen bij de uitvoering van projecten met Europese regionale subsidies. Ook bestaat de kans dat Nederland grote bedragen moet terugbetalen aan de Europese Unie vanwege verkeerde declaraties. De strop voor het kabinet kan in de miljoenen euro’s lopen.

Deze waarschuwing komt van de Algemene Rekenkamer, die vandaag het jaarlijkse EU-trendrapport 2008 heeft gepubliceerd over de besteding van Europese gelden in Nederland. De voornaamste tekortkomingen hebben te maken met het niet of verkeerd aanbesteden van infrastructurele projecten zoals wegen en rotondes in onder andere Groningen, Drente en Zuid-Nederland.

Ook blijken bij controle van EU-subsidies documenten te ontbreken en worden kosten onterecht gedeclareerd. Zo declareren sommige gemeenten en provincies btw bij de Europese Unie, die nationaal al wordt gecompenseerd. „Vanwege de dubbele declaraties zal Nederland vermoedelijk grote bedragen moeten terugbetalen aan de EU”, zei projectleider Peter van Roozendaal gisteren in een toelichting op het Rekenkamerrapport in Den Haag.

Het bedrag waarvoor Financiën garant staat, schat Van Roozendaal op ongeveer 140 miljoen euro. De Rekenkamer schat dat de extra kosten „in de miljoenen” gaan lopen. Nederland ontving in 2006 in totaal 2,1 miljard euro aan EU-subsidies. Het betaalde 6,3 miljard aan de Brusselse begroting van 102 miljard euro.

De fouten bij de besteding van Europese subsidies deden zich voor in de periode 2000-2006. Hoe groot de schade precies is, kan de Rekenkamer nog niet vaststellen. Na controles door de Europese Commissie heeft het ministerie van Economische Zaken een actieplan in gang gezet met maatregelen om de problemen op te lossen, maar de uitvoering loopt achter, stelt de Rekenkamer vast.

Ook hebben gemeenten en provincies over de nieuwe periode 2003 tot 2007 mogelijk weer ten onrechte btw voor EU-projecten dubbel gedeclareerd. Het ministerie van Financiën heeft besloten de declaraties voorlopig stop te zetten, in afwachting van een onderzoek door de Commissie.

Het complete rapport via www.rekenkamer.nl