EU stelt akkoord Servië om rel in Belgrado uit

De ondertekening van het Politiek Akkoord tussen de Europese Unie en Servië, die vandaag in Brussel zou plaatsvinden, gaat niet door. Aanleiding is de crisis die binnen de Servische regering is ontstaan over de relatie met de EU. „Wij betreuren de obstructie door zekere politici in Servië zeer”, aldus eurocommissaris Olli Rehn (Uitbreiding) gistermiddag, in een duidelijke verwijzing naar de Servische premier Vojislav Koštunica. Diens partij zou inmiddels overwegen in zee te gaan met de ultranationalistische Servische Radicale Partij (SRS).

De meningsverschillen tussen Koštunica’s Democratische Partij van Servië (DSS) en haar twee coalitiepartners, de Democratische Partij (DS) van de zondag herkozen president Boris Tadic en G17 Plus, concentreren zich op het Politiek Akkoord en op het EU-besluit 1.800 politiemannen en juristen naar Kosovo te sturen.

De DSS en G17 Plus willen dat Servië het Politiek Akkoord ondertekent. In de regering hebben de DS en G17 Plus een meerderheid van 17 van de 25 ministers. Premier Koštunica weigert echter zijn medewerking. Hij noemt het EU-document „bedrog” omdat Servië, als het zou tekenen, volgens hem indirect de onafhankelijkheid van Kosovo zou erkennen. Gisteren beschuldigde Koštunica het Westen ervan Servië te destabiliseren. Het woord Kosovo komt overigens niet in het EU-document voor.

Koštunica wil het parlement in buitengewone zitting bijeenroepen. Het moet zich uitspreken over het EU-besluit een missie naar Kosovo te sturen. Volgens zijn partij is dat besluit „een botte schending” van resolutie 1244 van de Veiligheidsraad, die in 1999 Kosovo onder VN-bestuur plaatste.

Alleen de Veiligheidsraad kan volgens de DSS beslissen over een EU-missie in Kosovo. „Het EU- voorstel een Politiek Akkoord met Servië te tekenen en tegelijkertijd een missie naar Kosovo te sturen om ons land op te breken is bedrog”, zei Koštunica. Zijn bezwaren tegen de EU-missie worden gedeeld door zijn coalitiepartners.

Het bestuur van de DSS stelt dat Servië geen enkel akkoord met de EU mag ondertekenen als de EU zich achter de onafhankelijkheid van Kosovo schaart en een missie naar Kosovo stuurt. Als dat gebeurt wil de DSS omzien naar „een andere coalitiepartner”. Dat zou vrijwel zeker de ultranationalistische SRS worden, de grootste partij in het Servische parlement. (VIP)