Reacties: nrc.nl/commentaar

Jammer dat zoveel boven-Moerdijkers in de politiek zich menen te moeten uitlaten over dieren, zonder over kennis en ervaring te beschikken.

(H.W. Bogaard op 5 februari over ‘Het dier als mens’.)