Ook vogels weten waar oost en west is

Rotterdam. Rietzangers kunnen niet alleen de breedtegraad inschatten waarop zij zich bevinden, maar ook de lengtegraad. Dat hebben Russische en Duitse biologen vastgesteld bij de zangvogeltjes. Hoe ze het presteren, is nog een raadsel, schrijft het team in Current Biology. Dat trekvogels besef hebben van hun positie in noord-zuidrichting staat allang vast. Nachtelijke migranten zoals de rietzangers (Acrocephalus scirpaceus) oriënteren zich op de sterrenhemel of op het aardmagnetisch veld. Het team ving wilde rietzangers tijdens hun voorjaarstrek nabij Kaliningrad aan de de Oostzee. Per vliegtuig brachten zij de vogels ruim duizend kilometer naar het oosten, nabij Moskou. De vogels lieten zich niet van de wijs brengen en pasten bij vrijlating hun koers aan. Ze vlogen dus niet noordoostelijk , maar bogen naar het noordwesten om toch hun broedgebieden in Zuid-Finland te bereiken. Dat bewijst volgens het team dat de vogels hun lengtegraad kennen. Ze herhaalden het experiment tweemaal met hetzelfde resultaat. Misschien gebruiken de vogels hun biologische klok of subtiliteiten in het aardmagnetisch veld, opperen de onderzoekers.