Onduidelijkheid over geld voor probleemwijken

Het blijft onbekend wat het kabinet zelf financieel bijdraagt aan de verbetering van veertig achterstandswijken. Ook na de uitgebreide brief die minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) afgelopen week aan de gemeenten stuurde over de geldstromen naar de wijken, is het onmogelijk een bedrag te noemen.

Volgens het departement van Wonen, Wijken en Integratie, dat jaarlijks een bijdrage van 250 miljoen euro van de woningcorporaties eist, is ook geen grove schatting te maken van hoeveel geld het kabinet dit jaar of deze regeerperiode extra in de wijken investeert. „Als we dat zouden doen, zou dat onzorgvuldig zijn”, zegt een woordvoerder. Heel veel afzonderlijke bedragen die de minister noemt zijn volgens de woordvoerder niet bij elkaar op te tellen.

De gemeenten die om meer informatie vroegen over de rijksbijdrage hebben een brief ontvangen van minister Vogelaar die „een zo uitputtend mogelijk beeld” geeft van het extra geld dat afzonderlijke ministeries aan de wijken bijdragen. Daarbij zijn soms alleen bedragen bekend voor 2008 en niet voor de gehele kabinetsperiode. Daarnaast is de hoogte van diverse bedragen, zoals het geld dat gemeenten ontvangen voor de verlaging van voortijdige schoolverlaters, afhankelijk van het beroep dat op regelingen gedaan wordt.

Wat politie betreft is alleen bekend dat er landelijk 500 wijkagenten bijkomen. Maar het is niet zeker hoeveel hiervan in de probleemwijken komen. De lokale burgemeester en hoofdofficier van justitie bepalen waar de politie wordt ingezet. De extra agenten zijn bovendien een ‘fysieke’ toezegging, waar volgens het departement van Vogelaar geen financiële bedragen aan gekoppeld kunnen worden.

De verbetering van veertig achterstandswijken moet volgens Vogelaar op drie manieren worden betaald. Allereerst is er de 250 miljoen euro van woningcorporaties waar nog over gediscussieerd wordt. In de tweede plaats bestaat er een aanvullend bedrag dat gemeenten en andere organisaties krijgen om hun wijken te verbeteren. In de derde plaats moeten gemeenten volgens Vogelaar extra in hun wijken investeren.

Meer artikelen over de 40 probleemwijken op nrc.nl/kruiskamp