Lubbers nu wel aan zijde vredesbeweging

Van vijand naar vriend van de vredesbeweging – het kan verkeren voor oud-premier Ruud Lubbers.

Ruim twintig jaar geleden, op 26 oktober 1985, keerden bijna 4.000 demonstranten de toenmalige minister-president nog massaal de rug toe. De demonstratie, in de inmiddels gesloopte Houtrusthallen in Den Haag, was van de vredesbeweging, waarin onder meer het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) was vertegenwoordigd. De premier van CDA-huize probeerde uit te leggen waarom er in Nederland kruisraketten met kernkoppen moesten worden gestationeerd. Lubbers kon zich nauwelijks verstaanbaar maken.

Tegenwoordig staat de oud-premier aan de zijde van de christelijke vredesbeweging. Lubbers is lid geworden van een IKV-werkgroep die adviseert over nucleaire ontwapening, bevestigt een woordvoerder van het vredesberaad. De werkgroep waarin de oud-premier zitting neemt, moet voor de zomer advies uitbrengen aan de beweging.

De demonstratie in 1985 was een van de laatste van een reeks massale acties tegen de plannen van de kabinetten-Lubbers om de wapens in Nederland te plaatsen. De premier kreeg maar liefst 3,7 miljoen handtekeningen tegen stationering van de wapens aangeboden. Lubbers prees destijds de actie. De raketten kwamen er uiteindelijk niet, na succesvolle onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie over ontwapening.

Overigens is het leeuwendeel van de nog levende oud-ministers van Defensie in Nederland voorstander van een kernwapenvrije wereld, blijkt uit een rondgang die het opinieblad Vrij Nederland deze week maakte. De voormalige bewindslieden vinden dat de Verenigde Staten schuld moeten erkennen en dat het Nederlandse kabinet zich steviger moet inzetten voor een wereld die vrij is van nucleaire wapens.

Lubbers zou achter de schermen al jaren een wereld die vrij is van kernwapens bepleiten. De voormalige premier was vanwege een verblijf in het buitenland niet bereikbaar voor commentaar.