Internet Weblog van de dag

Geheimzinnig bombardement. Op het weblog Wereld schrijft Juurd Eijsvogel over een geheimzinnig bombardement. „Het blijft een hele vreemde geschiedenis, het Israëlische bombardement van een gebouw in Syrië, op 6 september afgelopen jaar. Wat er precies gebombardeerd werd (een nucleaire installatie in aanbouw?) is nog steeds onduidelijk. En even onduidelijk is waarom er zo weinig over gezegd is door Israël en de VS, terwijl de verontwaardiging van Syrië ook gematigd bleef. „Something’ s amiss”, zegt een voormalige Amerikaanse diplomaat in een artikel over de kwestie van Seymour Hersh in The New Yorker. Volgens de nucleaire waakhond van de VN, de IAEA, is het onwaarschijnlijk dat het doelwit een nucleaire installatie was. Maar waarom was de reactie van de Syriërs dan niet veel krachtiger?, vraagt Hersh. En wat was het dan wel? En waarom liet Syrië de IAEA niet toe voor inspectie van de puinhopen? Een hoge Syriër vertelt Hersh: „The targeted building, when completed, would most likely have been used as a chemical-warfare facility.” En er zouden mogelijk Noord-Koreanen bij betrokken zijn. Maar een diplomaat in Israël zegt: „The truth is not important. Israel was able to restore its credibility as a deterrent. That is the whole thing. No one will know what the real story is.”

Lees over internationale politiek op nrc.nl/wereld