Het dier als mens

Kamerleden die zich zorgen maken over het dierenwelzijn in Nederland moeten zich niet laten afleiden door pressiegroepen met extremistische denkbeelden. De agenda voor verbetering van het bestaan van de 93 miljoen kippen en de 12 miljoen varkens in de Nederlandse intensieve veehouderij is namelijk al urgent genoeg. Een grove misstand is bijvoorbeeld de wijze waarop duizenden varkens naar Spanje en Zuid-Italië worden vervoerd. Vele dieren sterven onderweg van dorst, door ruimtegebrek of hoge temperaturen. De varkenshouderij, die is gericht op zoveel mogelijk goedkoop vlees, krijgt daardoor internationaal een slechte naam.

De goed gedocumenteerde stichting Varkens in Nood onthulde onlangs een geheimgehouden rapport van de Voedsel en Waren Autoriteit. Dat rapport ging over het slechte toezicht op de naleving van de regels voor onder andere varkenstransporten en over intimidatie van de inspecteurs. Op zo’n misstand moet de aandacht zich concentreren. Als de bestaande regels niet eens worden nageleefd, heeft het weinig zin om nieuwe te maken. Toch wordt er stevig op inspecties bezuinigd. Minister Verburg (Landbouw, CDA) zei zelfs dat ze het rapport niet kende.

Omgekeerd komt de maatschappelijke bezorgdheid over dierenleed vaak niet overeen met het wetenschappelijk vastgestelde ongerief van dieren, concludeerde de Animal Sciences Group van de universiteit van Wageningen onlangs. Veel mensen vergelijken dieren met zichzelf. Ze hebben een rooskleurig beeld van de natuur. Maar een tijger zal nooit vegetariër worden. Huisdieren en vee horen bij de mens omdat ze niet voor de natuur zijn gefokt.

Helaas laat de Tweede Kamer zich misleiden door internationale pressiegroepen die met filmpjes en foto’s en soms zelfs vernielingen de aandacht weten te trekken. Zij het gelukkig niet altijd. Zo bleek maandag in de Kamer voor een motie van de PvdA tot een verbod op de dertig Nederlandse circusdieren te weinig steun. De ChristenUnie, die eerst twijfelde, wil nu wijselijk een onderzoek naar het welzijn van circusdieren afwachten. Volgens een eerder onderzoek in Groot-Brittannië is er wetenschappelijk geen grond om aan te nemen dat circusdieren slechter af zijn dan andere dieren. De motie gaf uiting aan een nieuw dogma dat dieren niet mogen vermaken. De vraag of de dieren daar zelf plezier in hebben – hetgeen vaak het geval is – speelt kennelijk geen rol. Dan zouden dus ook huisdieren moeten worden verboden of verbannen naar saaie, ‘natuurlijke’ stallen.

Marianne Thieme en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren maakten het maandag het bontst, door niet te willen debatteren maar hun spreektijd uitsluitend te gebruiken voor een mitrailleurvuur van moties, over het verbod van vissenkommen tot en met regels voor het doden van ongewervelde dieren. Deze houding is ondemocratisch en schept verwarring. Des te langer wachten varkens, kippen, nertsen, paarden en kalveren op een beter leven. Voor deze dieren moeten het kabinet en het parlement kiezen.