Gebruik de AOW-premie voor de AOW

Volgens het artikel `Die minister van ouderenbeleid, die komt er niet` (NRC Handelsblad, 25 januari) werkt staatssecretaris De Jager voorstellen uit om de AOW te blijven bekostigen. Maar, de Algemene Rekenkamer heeft berekeningen uitgevoerd waaruit blijkt dat momenteel bijna de helft van de AOW-premie wordt gebruikt voor arbeids- en kinderheffingskortingen. Er komt niet te weinig AOW-premie binnen. In 2007 zou er zonder die heffingskortingen zelfs sprake zijn geweest van een overschot op de AOW-begroting van 9,4 miljard euro. De staatssecretaris zou kunnen voorstellen om dat bedrag in het Spaarfonds AOW te storten voor eventualiteiten in de verre toekomst.