De organisatieadviseur

Serena Scholte (26) Studie: Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam (1999-2003) Werk: Zelfstandig organisatieadviseur in de bouw Huis: Appartement Brutomaandsalaris: 3.000 tot 4.000 euro per maand foto Johannes van Assem 05-02-2008, den haag Serena Scholte (meetlat) hobby saxofoon spelen. Assem, Johannes van

Serena Scholte (26)

Studie: Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam (1999-2003) Werk: Zelfstandig organisatieadviseur in de bouwHuis: AppartementBrutomaandsalaris: 3.000 tot 4.000 euro per maand

Wat doet een zelfstandig organisatieadviseur?

„Ik probeer vernieuwing in de bouw te stimuleren en aan te jagen. De bouw is een erg gesloten wereld, voornamelijk bevolkt door mensen met een technische achtergrond. Grof gezegd: mensen in de bouw lijken nogal op elkaar. Het is geen aantrekkelijke sector voor jonge, creatieve geesten. Er heerst een behoudende cultuur die niet bevorderlijk is voor het zoeken naar creatieve oplossingen. Ik probeer de bouwwereld open te breken.”

Hoe doet u dat?

„Ik ben onder meer betrokken bij het opzetten van een nieuwe opleiding onder de titel ‘Baanbrekers in de Bouw’. Die begint in maart en is bedoeld voor jonge projectleiders. De opleiding gaat over onderwerpen als samenwerking, verandermanagement en innovatie. We richten ons met name op de ontwikkeling van zogenaamde ‘soft skills’, dus de zaken die te maken hebben met het motiveren van mensen en het zoeken naar vernieuwing en verbetering. Dat zijn niet de onderwerpen waar technisch geschoolde ingenieurs over het algemeen in uitblinken. Die zijn vaak gewend om te denken in cijfers en formules.”

Wat doet u verder om de bouwwereld open te breken?

„Ik organiseer evaluatiegesprekken bij bouwprojecten. Zo heb ik afgelopen najaar een bijeenkomst georganiseerd rond de renovatie van het ministerie van Financiën in Den Haag. Bij dat gesprek waren enerzijds partijen betrokken die meewerken aan de renovatie en anderzijds mensen die niets met het project te maken hadden, zoals adviseurs en projectontwikkelaars. Samen hebben we gekeken naar de gang van zaken rond het project: wat gaat er goed en wat kan er beter? Wat kunnen we van elkaar leren? Dat was uiterst nuttig. In de bouw is zo’n gesprek tamelijk uniek. Bouwers houden het liefst de deur van hun project dicht en zoeken het vervolgens helemaal zelf uit.”