Commotie om aanpak discriminatie homo’s

Verwijt Brussel Nederland nu wel of niet scholen te veel ruimte te bieden om homoseksuele leraren te discrimineren? Daarover vielen gisteren harde woorden in de Tweede Kamer.

Vrijdag vermaande Eurocommissaris Spidla (Sociale Zaken) Nederland in een ‘met reden omkleed advies’ om de wetgeving over homodiscriminatie aan te scherpen. De huidige Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) spoort niet met de Europese richtlijnen. Nederland krijgt twee maanden om te reageren, evenals dertien andere EU-lidstaten waar onvolkomenheden zijn geconstateerd.

Gisteren kondigde Kamerlid Boris van der Ham (D66) al een wetsvoorstel om de wet aan te scherpen. Het probleem is artikel 5.2 van de AWGB, dat onderscheid verbiedt op basis van het ‘enkele feit’ van ras, geslacht, nationaliteit of seksuele oriëntatie. Die twee woordjes ‘enkel feit’ laten de mogelijkheid open om leraren te ontslaan die ‘niet enkel’ homo zijn, maar dat ook openlijk uitdragen. En die dreiging zou religieuze homo’s dwingen tot een verborgen bestaan, meent voorman Frank van Dalen van de COC. Hij verwijt Nederland met deze in 1994 door de CDA afgedwongen bepaling te „polderen met mensenrechten”.

GroenLinks, VVD, PVV en D66 willen de wet snel aanpassen en ook de PvdA sprak zich er eerder tegen uit tegen de ‘enkel feit-constructie’. Maar problemen met de coalitiegenoten CDA en ChristenUnie dreigen. Vandaar dat minister Plasterk (Onderwijs, PvdA), die onlangs al met de ChristenUnie botste over de pornofilm Deep Throat, gisteren weinig haast toonde. Uitgedaagd door Kamerleden – „U draait! Toon principes!” – verklaarde hij zich tegen homodiscriminatie, maar vroeg hij de zaak nog een paar maanden te laten rusten.

Plasterk wekte irritatie toen hij de Kamer „incidentenpolitiek” verweet door hem op het matje te roepen op basis van een persbericht uit Brussel: het toen nog vertrouwelijke advies zou niets bevatten over homodiscriminatie op scholen. Toen het advies openbaar werd, bevatte dat wel degelijk kritiek op artikel 5.2. Femke Halsema van GroenLinks wil uiterlijk donderdag tekst en uitleg, of anders een spoeddebat.